Denna sida använder sig av Cookies, som du godkänner genom att acceptera. Läs vår integritetspolicy
Acceptera

För leverantörer

Kök & Inredning som samarbetspartner

Kök & Inredning är ett företag med starka värderingar där våra affärspartners har en viktig roll i vår verksamhet. Ärlighet, respekt och tillit ska vara ömsesidigt från båda parter och förväntar oss därför att även våra leverantörer respekterar och leverupp till våra värderingar.

En del av vår uppförandekod

  • Kök & Inredning strävar mot att uppnå långsiktiga affärsrelationer. Dessa ska ligga som en grund för att skapa mervärde för kunder och aktieägare, samt skapa trygga och utvecklande arbetsplatser.
  • Vi stöder och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter och främjar mångfald och jämställdhet.
  • På Kök & Inredning har vi en nollvision för arbetsplatsolyckor. Vi arbetar därför kontinuerligt med att göra våra arbetsplatser så säkra och hälsosamma som möjligt.
  • Vår allmänna strategi är att uppmuntra till förbättring. Allvarliga avvikelser eller ovilja att göra förbättringar kan äventyra affärsrelation.
  • Leverantören följa Kök & Inredning uppförandekod och alla tillämpliga regler och föreskrifter.

Har du frågor eller vill ha mer information om Kök & Inrednings uppförandekod?
Maila till info@bytakok.se.

Fakturera Kök & Inredning

Faktureringsuppgifter Dalarna

Faktureringsuppgifter Värmland

Faktureringsuppgifter Öst

Vår miljöplan

Vi är medvetna om att vår verksamhet förbrukar naturens resurser i form av olika material och energi. Vår policy är att Kök & Inredning aktivt ska delta i arbetet för en hållbar utveckling för att tillgodose nuvarande och kommande generationers rätt till en god miljö.

Ladda ner vår miljöplan här!