Denna sida använder sig av Cookies, som du godkänner genom att acceptera. Läs vår integritetspolicy
Acceptera

Hållbarhet

Vårt hållbarhetstänk följer med genom allt

För oss är det viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för en bättre miljö att leva i. Därför har vi på Kök & Inredning miljöanpassat vårt företag. Vi har valt att anpassa vår verksamhet och vårt arbetssätt för att reducera påverkan på miljön. Med energieffektiv och framåttänkande byggnation kan vi göra nytta när det gäller våra kunders inomhusklimat och energiförbrukning.

Så jobbar vi med hållbarhet

Vi är medvetna om att vår verksamhet förbrukar naturens resurser i form av olika material och energi. Vår policy är att Kök & Inredning aktivt ska delta i arbetet för en hållbar utveckling för att tillgodose nuvarande och kommande generationers rätt till en god miljö.
Ladda ner vår miljöplan här!

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och kvaliteten.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa Kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. På så sätt skapar vi en grund för ett förebyggande miljöarbete.
  • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Kompetensutvecklingen syftar till att ge en tillräcklig kunskapsbas för att kunna utföra uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt samt få kunskap om vilka konsekvenser personalens aktiviteter kan få på miljö och kvalitet.
  • Vi ska genom en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och trovärdighet till vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det innebär till exempel att vi ska vara observanta med materialinköp så att vi minimerar risken att använda olämpliga material.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och följa myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav, som vi berörs av som en miniminivå.

Hållbarhet

Vi tar vårt ansvar

Genom hela renoveringsprocessen kan du känna dig trygg med att vi tar vi ansvar för miljön. Det gäller alltifrån behovsanalyser och materialval till ventilation och inomhusklimat. Läs om våra tjänster om du är nyfiken på vad vi erbjuder.

Våra tjänster